Share |

Snegler på busstur- Den gode barnehagen

300,-
Vennligst velg

Trollsteinen barnehage, en privat foreldredrevet barnehage i Larvik, deltok sammen med over to hundre andre barnehager i Vestfold aktivt i opplæringsprogrammet Den Gode Barnehagen fra 2001. Trollsteinen barnehage var og er et utmerket eksempel på den gode barnehagen. Den er en positiv barnehage og en barnehage som tar mål av seg til stadig å bli bedre. Etter opplæringsprogrammet fortsatte Trollsteinen barnehage sitt utviklingsarbeid i samarbeid med konsulentfirmaet Sareptas as gjennom systematisk aksjonslæring og bruk av styrkebaserte metoder.

Målet med boka

Snegle på busstur! er et samarbeidsprosjekt mellom Trollsteinen barnehage og Sareptas as. Målet med boka er å gi leseren innsikt i en tankegang om hvordan en virksomhet arbeider for stadig å bli bedre. Likeledes kan man som leser ta del i hvordan en barnehage har klart å forutse og komme til kjernen av mange av de nye barnehagereformene som ble satt i verk i 2006.

Innholdet i boka

I boka kan man lese om både den praktiske prosessen barnehagen har gjennomgått med mange praktiske og morsomme eksempler, og en lettfattelig redegjørelse for den teoretiske plattformen for de styrkebaserte metodene prosessen har basert seg på.

Prosessen startet i 2002, hvor styrer Bente Rolfsen ønsket å få til et enda større engasjement blant de ansatte og introduserte PLA metoder (Participatory Learning and Action) for å oppnå større grad av medvirkning i en arbeidsmiljø utviklingsprosess. Da denne prosessen skapte den medvirkningen, åpenheten og engasjementet fra flere medarbeidere som lederne håpet på, ønsket barnehagen å bygge videre på de gode resultatene. Styrer Bente Rolfsen engasjerte Bjørn Hauger fra Sareptas as til å lede en positiv aksjonslæringsprosess. Dette er en systematisk måte barnehagen kan forbedre utvalgte områder ved å bevisstgjøre og lære av den gode praksisen de allerede har.

Kommentarer

Positiv læring og positivt

Positiv læring og positivt

Er du interessert i å vite mer om norske erfaringer med bruk av positiv …

150,-Styrkekort tretti kortstokker

Styrkekort tretti kortstokker

Hva er styrkekort som metode? Alle har sterke sider og positive egenskaper som de kan …

2.813,-Styrkekort ti kortstokker

Styrkekort ti kortstokker

Hva er styrkekort som metode? Alle har sterke sider og positive egenskaper som de kan …

1.225,-