Share |

SMART oppvekst som sosial innovasjon

150,-
Vennligst velg

I dette tidsskriftet presenteres ulike tekster som belyser hvordan sosial innovasjon kan tas i bruk i i en kommune.  Heftet tar utgangspunkt i utviklingsarbeidet SMART i Re kommune,  et pågående utviklingsarbeid i alle tjenestene som arbeider med barn og unge i kommunen. Formålet med utviklingsarbeidet er å utvikle en praksis i tjenestene med større evne til å skape inkludering, trivsel og helse for alle barn.

 

Teorier om sosial innovasjon peker særlig på (ubrukte) muligheter for å løse de sosiale problemene gjennom å skape innovasjoner i de relasjonene som barn og unge er i til daglig: Det kan skje gjennom å «oppfinne» nye og bedre måter å inngå og opprettholde vennskapsrelasjoner til andre på, eller gjennom å utvikle nye måter å jobbe med læring på som utløser glede for alle. Teorier om sosial innovasjon legger i tillegg vekt på at sosiale verdier skal prege måten de sosiale innovasjonene både er utviklet på, og de resultatene som skapes.

 

Hauger, B., Bugge-Hansen, Paulsen, E. og Thorkildsen, A (2018).

 

 

Kommentarer

Nøkkelknippe SmART-styrkene

Nøkkelknippe SmART-styrkene

Med styrkespråket rundt halsen eller i bukselinninga kan barn, foreldre og ansatte …

188,-Smart ungdom

Smart ungdom

Hva vil skje med selvfølelsen når man oppdager og tar i bruk sine …

400,-Smart ungdom - Planleggeren.

Smart ungdom - Planleggeren.

Planleggeren er et arbeidshefte for elever i ungdomsskole og videregående …

150,-