Share |

Skriftlig 30 kortstokker

2.813,-
Vennligst velg

Er et samtale-og vurderingsverktøy for å finne styrker i skriftlige ferdigheter og som bidrar til trygge og inspirerende læringsmiljø. 

Responskort skriftlig:

 • Gir oppskrift for å lage skriftlige tekster
 • Gir kriterier for den gode teksten
 • Gir bevissthet om verdien av ferdighetene
 • Gir elevene et positivt språklig repertoar
 • Gir inspirasjon til videre øving
 • Gir bevissthet om det viktige samspillet mellom skriver og leser
 • Gir økt konsentrasjon og mer aktive lesere
 • Gir hjelp til å kartlegge egne og andres skriftlige ferdigheter
 • Gir gode muligheter for tilpasset opplæring
 • Inviterer til elevmedvirkning.
 • Skaper et trygt læringsmiljø og sosial inkludering.
 • Skaper effektive læringsresultater

Kommentarer

Muntlig 1 kortstokk

Muntlig 1 kortstokk

Responskort muntlig Responskort muntlig er et redskap for å gjøre elever og …

178,-Styrkekort 1 kortstokk

Styrkekort 1 kortstokk

Hva er styrkekort (Følgekort) som metode? Alle har sterke sider og positive …

219,-Det gode elevmøte

Det gode elevmøte

Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggend arbeid. Skolen er …

248,-Anerkjennende elevsamtaler

Anerkjennende elevsamtaler

  Hvordan forebygge frafall blant elever som har problemer på …

298,-Muntlig 30 kortstokker

Muntlig 30 kortstokker

Responskort muntlig Responskort muntlig er et redskap for å gjøre elever og …

2.813,-Styrkekort tretti kortstokker

Styrkekort tretti kortstokker

Hva er styrkekort som metode? Alle har sterke sider og positive egenskaper som de kan …

2.813,-