Share |

Skriftlig 10 kortstokker

1.225,-
Vennligst velg

Er et samtale-og vurderingsverktøy for å finne styrker i skriftlige ferdigheter og som bidrar til trygge og inspirerende læringsmiljø. 

Responskort skriftlig:

 • Gir oppskrift for å lage skriftlige tekster
 • Gir kriterier for den gode teksten
 • Gir bevissthet om verdien av ferdighetene
 • Gir elevene et positivt språklig repertoar
 • Gir inspirasjon til videre øving
 • Gir bevissthet om det viktige samspillet mellom skriver og leser
 • Gir økt konsentrasjon og mer aktive lesere
 • Gir hjelp til å kartlegge egne og andres skriftlige ferdigheter
 • Gir gode muligheter for tilpasset opplæring
 • Inviterer til elevmedvirkning.
 • Skaper et trygt læringsmiljø og sosial inkludering.
 • Skaper effektive læringsresultater

Kommentarer

Veikart en bok med metodekort

Veikart en bok med metodekort

Energi, håp og aktivisering av styrker i individuell planlegging. Veikart er et …

295,-Styrkekort gulvkort for team

Styrkekort gulvkort for team

Gulvkortene er et verktøy for å finne fram til og synliggjøre …

1.225,-Styrkekort ti kortstokker

Styrkekort ti kortstokker

Hva er styrkekort som metode? Alle har sterke sider og positive egenskaper som de kan …

1.225,-Anerkjennende elevsamtaler

Anerkjennende elevsamtaler

  Hvordan forebygge frafall blant elever som har problemer på …

298,-Muntlig 1 kortstokk

Muntlig 1 kortstokk

Responskort muntlig Responskort muntlig er et redskap for å gjøre elever og …

178,-