Share |

Muntlig 30 kortstokker

2.813,-
Vennligst velg

Responskort muntlig

Responskort muntlig er et redskap for å gjøre elever og lærere bedre i stand til å gi konkret og positiv tilbakemelding på muntlige ferdigheter som talere og lyttere. I tillegg er det et verktøy for å bygge selvtillit, trygghet og inkludering. Responskort muntlig består av en kortstokk og et veiledningshefte.

Kortstokken

Inneholder i alt 49 kort. De fleste av disse er vurderingskriterier i muntlige ferdigheter, ett kriterium for hvert kort.

Kortstokken beskriver kriterier for for god framføring;

  • Du var flink ti å starte med en innledning som vakte interesse.

Den gode fremføringen

Kortstokken gir i tillegg elevene et språk for å beskrive den gode fremføringen. Kortstokken gjør også fremføreren i stand til å gi respons til medelevers opptreden som lyttere. Dette gjelder ikke minst for de elevene som ofte føler at de kommer til kort, og det gjelder også elever med norsk som annetspråk. Mange har kanskje stusset over at nå skal elevene selv være med i vurderingsarbeidet. Vi som har prøvd kortene har erfart at elevene klarer dette helt fint, og at de lærer mye av å gjøre det. Men de trenger strukturen og språket som responskort muntlig gir.

 

Du kan laste ned en brosjyre om Responskort mutlig her.

 

Les bloggartikkel ved å klikke her.

 

Kommentarer

Organisasjoner som begeistrer

Organisasjoner som begeistrer

Hva er det som skaper organisasjoner som begeistrer både ansatte og ledere? Hvordan …

395,-Muntlig 10 kortstokker

Muntlig 10 kortstokker

Responskort muntlig Responskort muntlig er et redskap for å gjøre elever og …

1.225,-Styrkekort ti kortstokker

Styrkekort ti kortstokker

Hva er styrkekort som metode? Alle har sterke sider og positive egenskaper som de kan …

1.225,-Muntlig 1 kortstokk

Muntlig 1 kortstokk

Responskort muntlig Responskort muntlig er et redskap for å gjøre elever og …

178,-Styrkekort 1 kortstokk

Styrkekort 1 kortstokk

Hva er styrkekort (Følgekort) som metode? Alle har sterke sider og positive …

219,-Anerkjennende elevsamtaler

Anerkjennende elevsamtaler

  Hvordan forebygge frafall blant elever som har problemer på …

298,-