Share |

Muntlig 1 kortstokk

178,-
Vennligst velg

Responskort muntlig

Responskort muntlig er et redskap for å gjøre elever og lærere bedre i stand til å gi konkret og positiv tilbakemelding på muntlige ferdigheter som talere og lyttere. I tillegg er det et verktøy for å bygge selvtillit, trygghet og inkludering. Responskort muntlig består av en kortstokk og et veiledningshefte.

Kortstokken

Inneholder i alt 49 kort. De fleste av disse er vurderingskriterier i muntlige ferdigheter, ett kriterium for hvert kort.

Kortstokken beskriver kriterier for for god framføring;

  • Du var flink ti å starte med en innledning som vakte interesse.

Den gode fremføringen

Kortstokken gir i tillegg elevene et språk for å beskrive den gode fremføringen. Kortstokken gjør også fremføreren i stand til å gi respons til medelevers opptreden som lyttere. Dette gjelder ikke minst for de elevene som ofte føler at de kommer til kort, og det gjelder også elever med norsk som annetspråk. Mange har kanskje stusset over at nå skal elevene selv være med i vurderingsarbeidet. Vi som har prøvd kortene har erfart at elevene klarer dette helt fint, og at de lærer mye av å gjøre det. Men de trenger strukturen og språket som responskort muntlig gir.

 Responskortene er utviklet av Følge utvikling as.

les mer her 

Kommentarer

God - bedre - best! Hva skal

God - bedre - best! Hva skal

Hva skal til for å oppnå gode karakterer i samfunnsfag? Endelig et redskap …

150,-Tenkespørsmål for dybdelæring

Tenkespørsmål for dybdelæring

Å lære i dybden handler til slutt om å oppnå kompetanse, det …

95,-Leseferdigheter 1 kortstokk

Leseferdigheter 1 kortstokk

Hva er Responskort lesing ©? Responskort lesing er et redskap …

160,-Veikart en bok med metodekort

Veikart en bok med metodekort

Energi, håp og aktivisering av styrker i individuell planlegging. Veikart er et …

295,-Response Cards 1 kortstokk

Response Cards 1 kortstokk

Response Cards  er et redskap for å gjøre elever og lærere bedre …

160,-Skriftlig 1 kortstokk

Skriftlig 1 kortstokk

Er et samtale-og vurderingsverktøy for å finne styrker i skriftlige …

160,-