Share |

Muntlig 10 kortstokker

1.225,-
Vennligst velg

Responskort muntlig

Responskort muntlig er et redskap for å gjøre elever og lærere bedre i stand til å gi konkret og positiv tilbakemelding på muntlige ferdigheter som talere og lyttere. I tillegg er det et verktøy for å bygge selvtillit, trygghet og inkludering. Responskort muntlig består av en kortstokk og et veiledningshefte.

Kortstokken

Inneholder i alt 49 kort. De fleste av disse er vurderingskriterier i muntlige ferdigheter, ett kriterium for hvert kort.

Kortstokken beskriver kriterier for for god framføring;

  • Du var flink ti å starte med en innledning som vakte interesse.

Den gode fremføringen

Kortstokken gir i tillegg elevene et språk for å beskrive den gode fremføringen. Kortstokken gjør også fremføreren i stand til å gi respons til medelevers opptreden som lyttere. Dette gjelder ikke minst for de elevene som ofte føler at de kommer til kort, og det gjelder også elever med norsk som annetspråk. Mange har kanskje stusset over at nå skal elevene selv være med i vurderingsarbeidet. Vi som har prøvd kortene har erfart at elevene klarer dette helt fint, og at de lærer mye av å gjøre det. Men de trenger strukturen og språket som responskort muntlig gir.

Metodehefte medfølger.

Du kan lese mer om verktøy for framtidens skole her.

Du kan laste ned en brosjyre om Responskort muntlig her.

Responskortene er utviklet av Følge utvikling as. 

Kommentarer

Smart ungdom - Planleggeren.

Smart ungdom - Planleggeren.

Planleggeren er et arbeidshefte for elever i ungdomsskole og videregående …

150,-Smart ungdom

Smart ungdom

Hva vil skje med selvfølelsen når man oppdager og tar i bruk sine …

400,-Response Cards 10 kortstokker

Response Cards 10 kortstokker

Response Cards  er et redskap for å gjøre elever og lærere bedre …

1.225,-Kursholderboka

Kursholderboka

Kursholderboka er bygget rundt en modell som ofte blir kalt Diamanten eller Didaktisk …

280,-Nøkkelknippe SmART-styrkene

Nøkkelknippe SmART-styrkene

Med styrkespråket rundt halsen eller i bukselinninga kan barn, foreldre og ansatte …

188,-Smart oppvekst 3

Smart oppvekst 3

  Smart oppvekst 3 Hvordan kan du som lærer på en enkel å …

300,-