Share |

Leseferdigheter 1 kortstokk

160,-
Vennligst velg

Hva er Responskort lesing ©?

Responskort lesing er et redskap for å gjøre elever og lærere bedre i stand til å gi konkret og positiv tilbakemelding på elevenes lese- og læreferdigheter. Dermed er det også et redskap for planlegging og oppbygging av slike ferdigheter. I tillegg er det et verktøy for å bygge god selvfølelse, trygghet og inkludering. Responskort lesing  består av en kortstokk og et veiledningshefte.  Kortbunken inneholder i alt 48 kort. 

Delferdigheter

Med unntak av ett instruksjonskort, er disse kortene vurderingskriterier i lese-/læreferdigheter, ett kriterium for hvert kort.  Kriteriene beskriver måloppnåelse for gode lese-/læreferdigheter, for eksempel:

Du var flink til: Å tenke over hvorfor denne teksten inngår i studiene dine / målet ditt. Da blir du bevisst hva du skal sitte igjen med fra teksten, du øker motivasjonen din og lesingen blir mer effektiv.

Du er flink til: Å se etter strukturen i teksten ved å lese underoverskrifter, nøkkelord i margen, ord i kursiv… Det er bra fordi da vet du at struktur hjelper deg til å forstå og huske tekst.

 

Kortene viser elevene at dette er en av flere delferdigheter som skal til for god lese-/lærekompetanse.

Kommentarer

Tenkespørsmål for dybdelæring

Tenkespørsmål for dybdelæring

Å lære i dybden handler til slutt om å oppnå kompetanse, det …

95,-Styrkekort ti kortstokker

Styrkekort ti kortstokker

Hva er styrkekort som metode? Alle har sterke sider og positive egenskaper som de kan …

1.225,-Muntlig 1 kortstokk

Muntlig 1 kortstokk

Responskort muntlig Responskort muntlig er et redskap for å gjøre elever og …

178,-Skriftlig 1 kortstokk

Skriftlig 1 kortstokk

Er et samtale-og vurderingsverktøy for å finne styrker i skriftlige …

160,-Styrkekort 1 kortstokk

Styrkekort 1 kortstokk

Hva er styrkekort (Følgekort) som metode? Alle har sterke sider og positive …

219,-