Share |

Puslespill 5-7 klasse Matematikk

374,-
Vennligst velg

Puslespill

Puslespillet består av trekantformede puslespillbiter, hvor hver side av trekanten har en opplysning innenfor et tema i skolefaget.

Puslespillet legges riktig sammen ved at informasjon på langsidene settes sammen med tilhørende informasjon på en annen langside

Målet er å legge brikkene slik at all informasjonen som hører sammen ligger side om side. Hvis puslespillet er lagt riktig, vil det danne et rektangel.

Den taktile eleven lærer ved å legge puslespillbrikker som passer til hverandre

Kompetansemål etter 4. trinn:
- gjere overslag over og finne tal ved hjelp av hovudrekning, teljemateriell og skriftlege notat, gjennomføre overslagsrekning med enkle tal og vurdere svar
- beskrive plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar, og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar
Kompetansemål etter 7. trinn: 
- utvikle og bruke metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning...
- gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid...»

Kommentarer