Share |

Prosesslederboka

498,-
Vennligst velg

Gjennom teori, modeller, praktiske eksempler og en rekke konkrete metoder viser forfatteren hvordan du kan lære å lede gode møter og prosesser. Store deler av boka er viet til styrkebasert prosessledelse som handler om å lete etter og ta i bruk både individers og organisasjoners styrker og ressurser i prosessarbeid. Eksemplene i boka er hentet fra både statlig, kommunal, privat og frivillig sektor for å viser hvordan prosessledelse kan bidra til å skape gode resultater i ulike kontekster.

Prosessledelse handler om å stille gode spørsmål og velge deltagende metoder som gjør at alle bidrar med sitt beste i en prosess eller møte.

 

 


Les mer: https://nettbutikk.kommuneforlaget.no/en/products/9788244622813__Prosesslederboka.aspx

Kommentarer

Finn styrker i eget team -

Finn styrker i eget team -

Dersom du ønsker å være med i eller lede et høyt presterende …

500,-Tenkespørsmål for dybdelæring

Tenkespørsmål for dybdelæring

Å lære i dybden handler til slutt om å oppnå kompetanse, det …

95,-Det gode elevmøte

Det gode elevmøte

Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggend arbeid. Skolen er …

248,-Positiv læring og positivt

Positiv læring og positivt

Er du interessert i å vite mer om norske erfaringer med bruk av positiv …

150,-Styrkekort ti kortstokker

Styrkekort ti kortstokker

Hva er styrkekort som metode? Alle har sterke sider og positive egenskaper som de kan …

1.225,-Styrkekort gulvkort for team

Styrkekort gulvkort for team

Gulvkortene er et verktøy for å finne fram til og synliggjøre …

1.225,-