Share |

På sporet av framtidas skole. Hva kan vi lære fra Tenkende Skole

295,-
Vennligst velg

Denne boka handler om hvordan skolen kan møte framtidas utfordringer, og hvordan konseptet Tenkende skoler kan bidra til dette. Tenkende skoler markerer et brudd med læring som overflatisk reproduksjon. Alle elever har potensial til å tenke og til å lære i dybden. Vi tror det skjer via aktiv utforsking og ulike former for dialoger med læreren som regissør og leder av prosessene.  Helt unikt med Tenkende Skoler er prosessverktøyene som tilbys og hvordan de kan brukes konkret i hver time i arbeid med kompetansemål. Verktøyene viser den helhetlige oppfatningen av læring som involverer følelser, relasjoner og faglige utfordringer.

 

I denne boka inviterer vi leseren til å bli bedre kjent med idéene bak Tenkende skoler, og hvordan disse idéene kan settes i et helhetlig system og gjennomføres i praksis. Med en utforskende og støttende holdning samt verktøy som åpner for læring av høy kvalitet, kan elever og skoler gå fra å bli gode til å bli fremragende.


Les mer: www.tenkende-skoler.no

Kommentarer

Positiv læring og positivt

Positiv læring og positivt

Er du interessert i å vite mer om norske erfaringer med bruk av positiv …

150,-Tenkespørsmål for dybdelæring

Tenkespørsmål for dybdelæring

Å lære i dybden handler til slutt om å oppnå kompetanse, det …

95,-