Share |

Organisasjoner som begeistrer

395,-
Vennligst velg

Hva er det som skaper organisasjoner som begeistrer både ansatte og ledere? Hvordan leder man utviklingsarbeidet som får virksomheter som allerede er gode til å bli fremragende? Hvordan får man fram det beste hos sine ledere og medarbeidere?

Inføring

Organisasjoner som begeistrer gir en grundig innføring i metoden Appreciative Inquiry (AI). Appreciative Inquiry har som utgangspunkt at alle organisasjoner har noe som fungerer godt. Når man involverer ansatte, ledere og samarbeidspartnere for å undersøke hva det er som bidrar til dette, legges det grunnlag for nye suksesser. Siktemålet med Appreciative Inquiry er å oppdage organisasjonens muligheter og få realisert disse mulighetene.

Hvordan lede med AI

Boka gir en innføring i det du trenger å vite for å kunne lede eller delta i en AI-prosess i egen organisasjon. Den gjennomgår den nyeste forskningen innenfor positiv psykologi, beskriver fasene og stegene i en AI-ledet prosess, hvordan man snur defensiv tenkning til offensiv tenkning, hvordan man går fram for å forske på beste praksis og legge til rette for innovasjon.

Kommentarer

Finn styrker i eget team -

Finn styrker i eget team -

Dersom du ønsker å være med i eller lede et høyt presterende …

500,-Det gode elevmøte

Det gode elevmøte

Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggend arbeid. Skolen er …

248,-Pakke 100 metoder

Pakke 100 metoder

Metodekortene er basert på metoder og verktøy for prosessledelse som er …

499,-Smart ungdom

Smart ungdom

Hva vil skje med selvfølelsen når man oppdager og tar i bruk sine …

400,-Smart ungdom - Planleggeren.

Smart ungdom - Planleggeren.

Planleggeren er et arbeidshefte for elever i ungdomsskole og videregående …

150,-Prosesslederboka

Prosesslederboka

Gjennom teori, modeller, praktiske eksempler og en rekke konkrete metoder viser …

498,-