Share |

Klassemiljø som begeistrer

80,-
Vennligst velg

 Rapport skrevet av Ingrid Hauger Sjong. Utgitt av Sareptas as.

Denne rapporten er et resultat av en undersøkelse utført hos en elektrikerklasse ved kompetansebyggeren i Vestfold. Tradisjonelt har praksisen i norske og internasjonale klasserom vært basert på en forståelse av læring som noe individuelt, der kunnskap er gitt og overførbart til passive elever. De siste årene har det derimot vokst frem et nytt læringssyn kalt sosiokulturell læring, som forstår læring som grunnleggende sosialt og at optimal læring er et resultat av samspill med andre. Læringsformen som har blitt utviklet i elektrikerklassen forstås i denne rapporten som et eksempel på hvordan man kan få til sosiokulturell læring i praksis og undersøkelsen viser hvordan klasselederen i samarbeid med elevene har klart å skape en slik læringsform og hvordan denne måten å stimulere til læring på oppleves av klasselederen og elevene. 


Les mer: www.folge.no

Kommentarer