Share |

God - bedre - best! Hva skal til for å oppnå gode karakterer i s

150,-
Vennligst velg

Hva skal til for å oppnå gode karakterer i samfunnsfag?

Endelig et redskap som forteller elevene hva som skal til for å oppnå de ulike karakterene! I tillegg gir heftet hjelp til å teste hva elevene kan fra før og bevisstgjør læreprosessen ved at de selv kan velge nivå og arbeidsmåter ut fra ideer i en meny.

Fokus på:

  • Læreplanmål og vurderingskriterier
  • Elevenes førkunnskap og motivasjon
  • Tilpasset læringsarbeid og elevmedvirkning
  • Lærestrategier og læringsrefleksjon
  • En annerledes arbeidsbok

Det arbeides i dag med å lage vurderingskriterier i skolefagene. Her er arbeidet allerede gjort for Samfunnsfag Vg1/Vg2!

Mange elever er opptatt av å få tak i hva som skiller de 
ulike karakterene i skolefagene og dette er noe de i følge Opplæringsloven har rett til å få vite. Målene i hvert enkelt fag skal konkretiseres, elevene har krav på informasjon om hvilke vurderingskriterier (tegn på grader av måloppnåelse) skolen bruker og tilbakemeldingene til elevene skal være presise.

I dette heftet er alle målene i Samfunnsfag i videregående opplæring brutt ned i tre tydelige nivåer og kriteriene er formulert som spørsmål. Dermed kan heftet brukes i hele læreprosessen, ikke bare før vurderingssituasjonene.

God - Bedre - Best! forteller elevene hva som skal til for å oppnå de ulike karakterene og er dermed et svært godt redskap for både nivå- og tempodifferensiering. I tillegg bygger heftet på mange andre pedagogiske prinsipper. Det gir elevene hjelp til å teste hva de har av førkunnskap og bevisstgjør læringsprosessen ved at de selv / i samarbeid med læreren kan velge ambisjonsnivå og arbeidsmåter ut fra ideer i en meny. Sammenhengen i faget ivaretas ved helhetlige innledninger før deltreningen begynner. I tillegg inspirerer heftet til refleksjon rundt egen læreprosess i etterkant.

Individvurdering / læreplanarbeid er et av de sentrale satningsområdene i Kunnskapsløftet i Vestfold og heftet gis ut i samarbeid med Vestfold Fylkeskommune.

Forfatteren jobber selv i videregående skole og har undervist i samfunnsfag i en årrekke. Målnedbrytingen er utprøvd både i Vg1 studiespesialiserende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram skoleåret 07/08 med god tilbakemelding fra elevene.

Kommentarer

Muntlig 1 kortstokk

Muntlig 1 kortstokk

Responskort muntlig Responskort muntlig er et redskap for å gjøre elever og …

178,-Skriftlig 1 kortstokk

Skriftlig 1 kortstokk

Er et samtale-og vurderingsverktøy for å finne styrker i skriftlige …

160,-Styrkekort 1 kortstokk

Styrkekort 1 kortstokk

Hva er styrkekort (Følgekort) som metode? Alle har sterke sider og positive …

219,-Veikart en bok med metodekort

Veikart en bok med metodekort

Energi, håp og aktivisering av styrker i individuell planlegging. Veikart er et …

295,-Response Cards 1 kortstokk

Response Cards 1 kortstokk

Response Cards  er et redskap for å gjøre elever og lærere bedre …

160,-Tenkespørsmål for dybdelæring

Tenkespørsmål for dybdelæring

Å lære i dybden handler til slutt om å oppnå kompetanse, det …

95,-