Share |

Glade elevar

200,-
Vennligst velg

Randi Sortland har i førti år arbeidd som faglærar og rådjevar på fleire ungdomsskuler. Bodskapen i denne boken er at skulen treng endring og at dette er mogleg å få til, utan ekstra kostnader. I eit seks år langt forsøk med basisgrupper oppnådde ho og nokre kollegaer svært gode resultat. Karaktersnittet og eksamensresultata i basisgruppeklassane var godt over snittet i dei tradisjonelle klassane, og sosialt gjekk det over all forventning med elevar som likte seg, hadde venner, merka fremgang, var aktive og samarbeidane, kreative og positive.    

Kommentarer