Share |

En skole i livsmestring

298,-
Vennligst velg

En skole i livsmestring

Dette er en bok om andre måter å arbeide med utfordrende livssituasjoner på. I stedet for å ta utgangspunkt i det problematiske, det vanskelige, årsakene og avhengigheten, er Egenutviklingsskolen opptatt av det motsatte. Denne skolen ønsker å fokusere på styrker og kvaliteter i den enkelte, mestringsopplevelser, erfaringene alle har som gir kompetanse, mulighetene som ligger der og drømmene som bor i hver og en av oss. Det er dette styrkebaserte perspektivet som er bokas hovedmål å formidle. Andebu kommunes Egenutviklingsskole er gjennomgående eksempel gjennom hele boka og du vil gjennom teksten oppleve hvordan dette perspektivet gjennomsyrer hele skolen. Det er mer enn en metode, det preger relasjonene, spørsmålsstillingen, forventningene og i bunn og grunn hele omsorgen.

Egenutviklingsskolen

Egenutviklingsskolen prøver ikke å formidle at dette er den eneste veien til et bedre liv etter rusavhengighet eller psykisk sykdom, men ønsker å dele de gode erfaringer fra deres måte å arbeide med mennesker i en vanskelig livssituasjon. Egenutviklingsskolen som prosjekt har våget å tenke nytt i et godt etablert fagfelt. Denne boka forteller om et tilbud som ikke påstår å ha løsningen, men ønsker å være et bidrag til arbeid med mennesker innen rusomsorg og psykisk helsevern.

To hovedeler

Boka er delt i to hoveddeler. Den første forteller historien om Egenutviklingsskolen, om hverdagen, om rammer, strukturer og arbeidsmåter. Denne delen er ment å gi inspirasjon til en annen måte å arbeide sammen med mennesker med rus- og psykiske lidelser. I denne delen har vi vært spesielt opptatt av å fremheve de ulike stemmene i Egenutviklingsskolen. Sitater og utsagn fra både deltakere og veiledere er derfor en viktig bit. Bokas andre del omhandler teori og metode. Denne delen forteller mer om hvilke teoretiske fundamenter og retninger Egenutviklingsskolen er basert på. I tillegg gir denne delen inngående beskrivelser av ulike praktiske metoder som benyttes i Egenutviklingsskolen.

Rus og psykiatri

Boka vil være nyttig lesing for alle som arbeider med mennesker. Den er spesielt rettet til mennesker innen rus-, og psykiatrifeltet, men vi håper at den også kan være en inspirasjonskilde for deg som er opptatt av mulighetsfokus, offensiv tenkning, relasjonsbygging og læringskultur. Enten du arbeider med barn, voksne eller gamle.

Boken er Skrevet av Bjørn Hauger, Anne Ma Tveito og Borgny Knudsen

Kommentarer

Positiv læring og positivt

Positiv læring og positivt

Er du interessert i å vite mer om norske erfaringer med bruk av positiv …

150,-Hvordan jobbe  med

Hvordan jobbe med

 Hvordan anvende kunnskap fra positiv psykologi og resiliensforskning i det …

150,-Dialogduken

Dialogduken

Trenger du et verktøy som garantert vil gjøre møtene på …

250,-Skolen som lærende

Skolen som lærende

  Skolen som lærende organisasjon søker å vise hvordan man …

150,-Skriftlig 1 kortstokk

Skriftlig 1 kortstokk

Er et samtale-og vurderingsverktøy for å finne styrker i skriftlige …

160,-Det gode elevmøte

Det gode elevmøte

Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggend arbeid. Skolen er …

248,-