Share |

Det gode elevmøte

248,-
Vennligst velg

Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggend arbeid. Skolen er ikke bare en viktig arena for barns læring og sosiale utvikling. Skolen er også en viktig arena for tidlige forebyggende arbeid. I denne boka finner du eksempler, og praktiske verktøy, på hvordan man kan sette inn tiltak i forhold til enkeltelever og klasser som gjør at elevenes positive egenskaper og styrker aktiviseres når problemer oppstår.

Forfatter: Bjørn Hauger, lærer og sosiolog.

Kommentarer

Organisasjoner som begeistrer

Organisasjoner som begeistrer

Hva er det som skaper organisasjoner som begeistrer både ansatte og ledere? Hvordan …

395,-Prosesslederboka

Prosesslederboka

Gjennom teori, modeller, praktiske eksempler og en rekke konkrete metoder viser …

498,-En skole i livsmestring

En skole i livsmestring

En skole i livsmestring Dette er en bok om andre måter å arbeide med …

298,-

298,-Skolen som lærende

Skolen som lærende

  Skolen som lærende organisasjon søker å vise hvordan man …

150,-Muntlig 10 kortstokker

Muntlig 10 kortstokker

Responskort muntlig Responskort muntlig er et redskap for å gjøre elever og …

1.225,-Skriftlig 1 kortstokk

Skriftlig 1 kortstokk

Er et samtale-og vurderingsverktøy for å finne styrker i skriftlige …

160,-