Share |

Anerkjennende elevsamtaler

298,-
Vennligst velg

 

Hvordan forebygge frafall blant elever som har problemer på skolen?

Når skolen og hjelpeapparatet står overfor elever som er skoleleie, som skulker eller ruser seg vil det være naturlig å tenke at man må avdekke årsakene til de problemene for å finne fram til de rette hjelpetiltakene. I denne boka vil vi vise at det finnes en alternativ – og mer offensiv - måte å jobbe med disse problemene på.

Utgangspunkt i det velfungerende

Nyere forskning innen positiv psykologi foreslår at dersom man skal lykkes med å skape dyptgående endringer i etablerte handlingsmønstre bør man forlate den forståelsesrammen som ligger til grunn for problem-tenkning. Dette betyr ikke at man skal overse de problemene som elevene sliter med på skolen, eller det som er negativt ved dagens skole, men man bør jobbe med problemene på en mer offensiv måte. Anerkjennende elevsamtaler er basert på en slik offensiv tenkning. Anerkjennende elevsamtaler er en veiledningsmetode som tar utgangspunkt i alt det som er velfungerende hos elevene og som har som oppgave å hjelpe dem til å finne fram til egne styrker og vise hvordan de kan ta i bruk disse styrkene for å realisere sine største muligheter på skolen og i (arbeids)livet.

Anerkjennende elevsamtaler

Anerkjennende elevsamtaler har som utgangspunkt at alle elever – også de som sliter på skolen – er kompetente og har alle forutsetninger for å få til det som er viktige for dem. Metoden er basert på nyere forskning innen positiv psykologi og Appreciative Inquiry

Boka er skrevet av Ingebjørg Mæland, Arbeidsinstituttet i Buskerud og Bjørn Hauger Lent AS (LentSareptas)

Kommentarer

Smart ungdom

Smart ungdom

Hva vil skje med selvfølelsen når man oppdager og tar i bruk sine …

400,-Positiv læring og positivt

Positiv læring og positivt

Er du interessert i å vite mer om norske erfaringer med bruk av positiv …

150,-Tenkespørsmål for dybdelæring

Tenkespørsmål for dybdelæring

Å lære i dybden handler til slutt om å oppnå kompetanse, det …

95,-Prosesslederboka

Prosesslederboka

Gjennom teori, modeller, praktiske eksempler og en rekke konkrete metoder viser …

498,-Smart oppvekst 2 (småskolen)

Smart oppvekst 2 (småskolen)

 Smart oppvekst 2  Boka egner seg godt for barn som er 6 – 8 …

300,-Smart oppvekst 3

Smart oppvekst 3

  Smart oppvekst 3 Hvordan kan du som lærer på en enkel å …

300,-