Smart oppvekst – et internasjonalt eksempel

Smart oppvekst – et internasjonalt eksempel.

 

I boka Kulturutvikling i skolen – hvordan? presenteres internasjonale erfaringer med hvordan man kan utvikle en begeistringskultur i skolen og oppnå fremragende forbedringer av læringsresultater.  Boka presenterer bla. erfaringer fra Ontarioskolen i Canada, og fra arbeid med skoleutvikling i Danmark.

I Re kommune har det utviklet seg en begeistringskultur i skoler og barnehager rundt prosjektet Smart oppvekst:  Et prosjekt som har som oppgave å skape oppvekstmiljøer hvor alle barn og unge kan trives, oppleve mestring og læringsglede.

Det er ikke bare ideen om å få dette til som vekker begeistring, men flommen av nye verktøy, ny ideer og nye og forbedrede måter å jobbe sammen med barn og unge på har utløst et engasjement og en endringskraft uten sidestykke. I et kapittel i boka Kulturudvikling i skolen presenteres (blant annet) historien bak utviklingen av Smart oppvekst og hva det er ved styrkebasert endringsprosesser som kan utløse et slikt innovativt potensiale. Kapitlet er skrevet av Bjørn Hauger, som er i gang med et doktorgradsarbeid om Smart oppvekst.

 

Tilbake