Motivasjon, planleggings- og gjennomføringsevne kan læres.


Hva skal kunnskapsgrunnlaget for elevenes læring i framtidenes skole være? Dette er tema for en NOU som kom ut i 2014. Her heter det blant annet at ”nyere forskning underbygger at sosiale og emosjonelle kompetanser, som tidligere ble sett påsom stabile personlighetstrekk som er vanskelige å endre, kan påvirkes og læres. Dette gjelder for eksempel motivasjon, planleggings- og gjennomføringsevne og selvoppfatning” (NOU 2014:7. Elevenes læring i framtidens skole).

Hvordan skal man få dette til?

I boka Veikart, gitt ut av Sareptas as,  presenteres konkrete verktøy for hvordan man kan trene elevenes motivasjons- og planleggingsevne i skolen. Boka er basert på nyere forskning og teorier innen positiv motivasjonsforskning (Sheldon) og basert på praktisk utprøving i skolen.

Boka kan bestilles ved å klikke på denne lenken.

Tilbake