Bruk av styrkekort skaper et vendepunkt

I dette blogginnlegget  skal vi kort redegjøre for noen erfaringer fra bruk av styrkekortene (kalles også Følgekort)  og samtaler om VIA styrkene i arbeidet med elever som har liten tro på seg selv, har lav motivasjon i forhold til skolearbeidet eller er i risikosonen i forhold til en rekke psykososiale problemer.  På Arbeidsinstituttet i Buskerud som som jobber med mange ungdom i denne kategorien har man valgt å bruke metoder basert på positiv psykologi og styrketenkning i læringsarbeid sammen med ungdommen. Styrkekortene har blitt et viktig verktøy innenfor denne pedagogikken. Alle elevene skal lære seg å bli kjent med egne og hverandres styrker. Og det er like naturlig at elevene også er medforsker på lærernes styrker som medlever sin styrker. ”Vi har styrkekort en dag i uka”, forteller en av elevene. ”Det gjør noe med oss alle sammen vi bygger opp selvtilliten vår. Vi har så mye erfaringer som vi ikke klarer å bruke fordi vi ikke har troen på oss selv, men styrke kortene hjelper oss mye og får oss til og tenke annerledes”.

 Arbeidet med å introdusere styrkekortene til elevene og introduksjonen av et språk om styrker kan gjøres på mange måter.

 På Arbeidsinstituttet i Buskerud forteller en av veilederne at arbeidet starter med at hun observerer en av elevene og noterer ned når ”gode ting skjer”.  Det kan for eksempel være en situasjon hvor en av deltagerne i gruppa har vært hjelpsom, taklet en vanskelig situasjon på en god måte, vært modig, tørt å være seg selv osv.

 Veileder spør om hun kan få lov til å fortelle om det hun har sett eller erfart. Deretter snakker de litt om hva slag ord man kan bruke for å snakke om alle de gode egenskapene vi har. Ordene skrives på en flippover eller en tavle….

 Deretter spør veileder om hun kan presentere hvilke ord forskere har kommet fram til for å sette ord på personlige styrker. Hun viser fram kortstokken og spør om hun kan bruke noen av de begrepene som står på kortene for å sette ord på de styrkene hun opplever at eleven hadde i den observerte handlingen.

 Hun kan fortelle om en elev som endrer sin måte å være på, fra å være en gutt som var ”inne i panseret sitt” til å åpne seg og komme ut av panseret. Gutten hadde blitt sett i en situasjon der han tok vare på andre elever. Han fikk fortalt at en av hans styrker var godhet. Veilederen leste opp fra kortet;

” Den styrken som gjør deg til et godt menneske er GODHET. De som har denne   egenskapen evner på en særlig god måte å være god, og gjøre godt mot andre. De hjelper og tar vare på andre”.

 Etter at kortet var lest opp forteller veilederen hvorfor kortet er valgt ut. Å gjøre dette ble et vendepunkt, forteller veilederen. Gutten ble rett og slett en gladere gutt. På dette kurset brukes styrkekortene hver uke. Læreren observerer elevene. Elevene observerer hverandre og de observerer læreren. Hver mandag starter de med et tilbakeblikk på siste uke. Alle får høre en historie om ”seg på sitt beste”. Læreren får tilbakemelding om seg på sitt beste. ”Det skaper en stemning i rommet som gjør at vi kan snakke i opp til flere timer om alle de gode egenskapene til hverandre. ”Du kan se hva det gjør med ungdommene”, forteller læreren. Jeg ser det gir dem energi. Jeg ser at de blomstrer. Hun erfarer at etter gjentatt bruk av dette språket,  begynner de å tro på seg selv. De greier å fortelle om det også. Hvis jeg spør dem nå om de kan fortelle om ti gode ting om seg selv, så gjør de det uten å blunke. De har det under huden. Det er skapt et fellesskap hvor alle kan være seg selv uansett nasjonalitet, religiøs bakgrunn eller problemer de har hatt tidligere i livet.

Ønsker du å lese mer. Klikk her.

 

 

 

 

 

 

Tilbake