Share |

Veikart en bok med metodekort for å lage individuell plan

295,-
Vennligst velg

Energi, håp og aktivisering av styrker i individuell planlegging.

Veikart er et vektøysett for å lage motiverende planer for å realisere drømmer og nå viktige mål i eget liv. Verktøyet kan brukes i relasjonelle samtaler med elever, som et verktøy for å lage en Individiuell plan i sosialt arbeid, eller som et verktly for å hjelpe ansatte og ledere til å nå sine personlige utviklingsmål i arbeidslivet. Verktøysettet Veikart består av en bok, ferdigformulerte spørreguider og tjuefire spørsmålskort.

Forfatter: Ellen Sjong.

Utgiver: Lent as og Sareptas forlag as

 

Les mer om veikart i bruk

Kommentarer

Smart ungdom - Planleggeren.

Smart ungdom - Planleggeren.

Planleggeren er et arbeidshefte for elever i ungdomsskole og videregående …

150,-Muntlig 1 kortstokk

Muntlig 1 kortstokk

Responskort muntlig Responskort muntlig er et redskap for å gjøre elever og …

150,-Skriftlig 1 kortstokk

Skriftlig 1 kortstokk

Er et samtale-og vurderingsverktøy for å finne styrker i skriftlige …

160,-Response Cards 1 kortstokk

Response Cards 1 kortstokk

Response Cards  er et redskap for å gjøre elever og lærere bedre …

160,-Prosesslederboka

Prosesslederboka

Gjennom teori, modeller, praktiske eksempler og en rekke konkrete metoder viser …

498,-Smart ungdom

Smart ungdom

Hva vil skje med selvfølelsen når man oppdager og tar i bruk sine …

400,-