Share |

Tenkespørsmål for dybdelæring

95,-
Vennligst velg

Å lære i dybden handler til slutt om å oppnå kompetanse, det å kunne handle i komplekse situasjoner både kunnskapsbasert og sosialt ansvarlig. For å komme dit må elevene forstå sentrale begreper i emnet og de må kunne bruke begrepene riktig. Videre handler det om å kunne analysere, for eksempel sammenligne, se mønstre og se konsekvenser. De må kunne veie fordeler og ulemper på ulike plan og ta stilling. Fordi situasjoner er forskjellige, kan vi ikke handle etter fastlagte prosedyrer uten tilpasning. Vi må skape handlingene på nytt og på nytt. Tenkespørsmål for dybdelæring er et sett kjernespørsmål laget til de ulike nivåene i dybdelæringsprosesser og et svært hjelpsomt verktøy for å lede målrettet og effektivt i klasserommet.

Kommentarer

Styrkekort 1 kortstokk

Styrkekort 1 kortstokk

Hva er styrkekort (Følgekort) som metode? Alle har sterke sider og positive …

160,-