Share |

Smart ungdom

400,-
Vennligst velg

Hva vil skje med selvfølelsen når man oppdager og tar i bruk sine styrker?

Smart ungdom inneholder en rekke praktiske metoder og undervisningsopplegg for hvordan du som er lærer i ungdomsskole eller videregående skole kan oppøve ferdigheter til å ivarete egene psykiske helse, bygge gode relasjoner og utvikle et godt klassemiljø.

Ungdommen utsettes for et enormt press når det gjelder å være flink til det meste, være sunn, ha et bra utseende osv. SmART ungdom flytter fokuset over på styrker og gode egenskaper. Det er disse som er avgjørende for å nå drømmer og mål. «SmART ungdom» er et verktøy for aldersgruppen 14 til 20 år. Det er beregnet til klasseundervisning eller mindre grupper. Her får du møte ungdommene Line, Madelen, Kristian, Eskil, Sabine og læreren Øystein og deres utfordringer i hverdagen. I etterkant av fortellingen finner vi deres styrker og hver ungdom analyserer egne styrker. Boka inneholder også en del aktuelle moralske dilemmaer som trener evnen til å foreta valg, begrunne egne valg, lytte til andres synspunkter, tenke kon sekvenser og trene empati.

Boka er skrevet av Eirsa Susanen Iversen og Vidar bugge Hansen. Begge lærere og sentrae fagpersoner i utvikling av Smart oppvekst i Re kommune.

Kommentarer

Klasseromsplakat Styrkekort

Klasseromsplakat Styrkekort

188,-Organisasjoner som begeistrer

Organisasjoner som begeistrer

Hva er det som skaper organisasjoner som begeistrer både ansatte og ledere? Hvordan …

395,-Smart ungdom - Planleggeren.

Smart ungdom - Planleggeren.

Planleggeren er et arbeidshefte for elever i ungdomsskole og videregående …

150,-Veikart en bok med metodekort

Veikart en bok med metodekort

Energi, håp og aktivisering av styrker i individuell planlegging. Veikart er et …

295,-Muntlig 10 kortstokker

Muntlig 10 kortstokker

Responskort muntlig Responskort muntlig er et redskap for å gjøre elever og …

1.225,-Styrkekort 1 kortstokk

Styrkekort 1 kortstokk

Hva er styrkekort (Følgekort) som metode? Alle har sterke sider og positive …

160,-