Share |

Samarbeid i praksis - erfaringer fra familiearbeid i SMART barne

200,-
Vennligst velg

Heftet viser hvordan fagfolk som jobber i barnevern, ei familieteam, familiehus eller lignende kan utvide sitt reportaor i etablering av samarbeidende relasjoner med familier, kolleger og samarbeidspartnere. Heftet legge til grunn at samarbeidende tilnøærming ikke bare er en holdning, men en handling.

Forfatterne av heftet har har sammen med famileiene utviklet en rekke praktiske verktøy som kan bidra til utvikling av fruktbare samarbeidsrasjoner.

Feyling, T. Engstrøm, A. S. og Holte, M. (red). 2018

Kommentarer